Administraties

      Home
      Administraties
      Belastingzaken
      Hardlopen
      Motorsport
      Contact


  P.Jong Administraties

  Westerblokker 98a
  1695 AK  Blokker
  Tel.: 0229-235405

  Mobiel:
  06-43931018
  Email:
  pietjong@ziggo.nl
                                             
   
  KLANTGERICHT CONCEPT:
- rechtstreeks persoonlijk contact
- zekerheid dat "de teller" niet direct gaat lopen
  als u een vraag wilt stellen
- ook na kantoortijd kunt u een beroep op ons
  doen   

- tot slot zijn de exploitatiekosten relatief laag,    
  hiervan profiteert u middels scherpe tarieven   


 
  


 
  
 Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

     * FINANCIËLE ADMINISTRATIES
        - inboeken van uw administratie
        - controleren van door u ingevoerde
          boekingen 
        - opstellen tussentijdse cijfers of prognoses
        - advieswerkzaamheden
        - samenstellen jaarrekening

         Specifiek voor uw B.V.
         - jaarrekening voor deponering bij de
           kamer van koophandel
         - opstellen van notulen
        
     * LOON ADMINISTRATIES
         - verzorgen loonstroken
         - aangiften loonheffing
         - opstellen arbeidscontracten
         - mutaties personeelsbestand
         - pensioenpremie aangiften
         - overige werkzaamheden i.v.m. lonen

      * AUTOMATISERING
         - wij werken ook met online boekhou-
           ding E-boekhouden.nl
           hiermee kunnen we beter samenwerken
           met onze klanten.
         - ook bankkoppelingen zijn mogelijk,
           waardoor bankmutaties automaties kun-
           nen worden verwerkt.
         - met scan & herken en mail & herken kan de
           automatisering verder worden doorge-
           voerd.